:: ผู้บริหารสำนักงานคลัง ::
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา
คลังจังหวัดเชียงราย
::หัวข้อให้บริการ::
::: งบประมาณจังหวัดเชียงราย :::
:: LINK เว็บไซต์ ::
:: สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ ::
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ปรับปรุง
::: สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ :::
ประชุมพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 และปี 2559 ประจำไตรมาสที่ 3/2558 ประชุมพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 และปี 2559 ประจำไตรมาสที่ 3/2558
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมพิจารณาผลการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 และปี 2559 ประจำไตรมาสที่ 3/2558 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558
คลังจังหวัดเชียงรายพบผู้ประกอบการ คลังจังหวัดเชียงรายพบผู้ประกอบการ
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย เข้าพบ ดร. อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ณ ห้องอาหารภูแล ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ตามโครงการกลุ่มงาน CFO สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย พบผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คลังจังหวัดเชียงรายพบผู้ประกอบการ คลังจังหวัดเชียงรายพบผู้ประกอบการ
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย เข้าพบ นายพลวัต ตันศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ตามโครงการกลุ่มงาน CFO สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย พบผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย
การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๘ การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๘
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ประชุมพิจารณาผลการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 ประจำไตรมาสที่ 2 ณ มิถุนายน 2558 ประชุมพิจารณาผลการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 ประจำไตรมาสที่ 2 ณ มิถุนายน 2558
นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมพิจารณาผลการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 ประจำไตรมาสที่ 2 ณ มิถุนายน 2558 ณ ห้องดอยตุง โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558

 
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว491 ...   การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค...    (18 ธันวาคม 2558)
  ด่่วนที่สุด ที่ ชร 0003/1180 ล...   ประกาศกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำ...    (14 ธันวาคม 2558)
  ที่ กค0421.3/ว141 ลงวันที่ 17 ...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (01 ธันวาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 312...   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมา...    (30 กันยายน 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 312...   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมา...    (08 กันยายน 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/...   การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ...    (28 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว87 ล...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (28 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.3/ว1405...   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ค้าที่ต้องการจัดซื้อจั...    (25 สิงหาคม 2558)
  ที่ กค 0423.3/ส 264 ลว. 29 ก.ค...   การส่งรายงานประจำเดือน...    (21 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.)0421.3...   ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแน...    (20 สิงหาคม 2558)

หนังสือเวียนทั้งหมด 77 เรื่อง: 8 หน้าที่ : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>> หนังสือเวียนทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 30 เรื่อง: 3 หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>> ข่าวทั้งหมด